مدیر شعب استان یزد در جمع پذیرندگان یزدی: آماده توسعه همکار ی ها هستیم

مدیر شعب یزد در مراسم تقدیر از پذیرندگان برترپایانه های فروشگاهی استان، آمادگی بانک مسکن برای دریافت پیشنهادهای پذیرندگان به منظورارتقای عملکرد و توسعه بانکداری الکترونیک رااعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت یزد، در این نشست صیدنبی حیدریان مدیر شعب استان با تقدیر از مشتریان و پذیرندگان برتر پایانه های فروشگاهی بانک و تشریح خدمات جدید قابل ارایه توسط پایانه های فروشگاهی به پذیرندگان برتر، تداوم همکاری و استفاده از امکانات گسترده بانکداری الکترونیک بانک مسکن را خواستار شد.
در ادامه مجید ولی پورمسئول دایره سیستم های مدیریت، مسائل فنی و به روزرسانی های انجا م شده در مورد پایانه های فروشگاهی را به اطاع پذیرندگان رساند.
ولی پور با توضیح مسائل فنی و عملکردی پایانه های فروشگاهی بانک مسکن گفت: اکنون پایانه های فروشگاهی بانک مسکن از لحاظ فنی و کیفی در جایگاه مناسبی قرار
گرفته و می توانند با پایانه های سایر شرکت های psp از نظر سرعت و کیفیت رقابت کرده و امید است با حمایت وهمراهی پذیرندگان، از لحاظ کمی نیز توسعه یابد.در پایان با اهدای لوح سپاس و هدیه از پذیرندگان برترتقدیر شد.

آدرس: تهران، سعادت آباد، میدان کاج، سرو شرقی، نبش علامه، پلاک۵۰

کد پستی: ۱۹۹۷۹۹۸۸۴۵

تلفن: 02143396000

ایمیل: info@navaco.ir