شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

اولین حضور شرکت ناواکو در نهمین نمایشگاه کار

14 آبان 1397

نمایشگاه کار، رویدادی است که در آن سازمانها با موقعیتهای شغلی خود حاضر شده و فرصت می یابند تا با تعداد زیادی از کارجویان ملاقات کرده و در یک فضای رقابتی نسبت به جذب نفرات مورد نظر اقدام نمایند.
سازمانها در این رویداد به دنبال ارتقای برند کارفرمایی خود و جذب بهترین استعدادهای بازار کار هستند و کارجویان نیز در طرف مقابل تلاش می کنند تا اطلاعات کافی در مورد سازمانها کسب کرده و شانس خود را برای استخدام شدن در آنها امتحان کنند.

امسال نیز از تاریخ ۲۲ الی ۲۴ مهر ماه نهمین دوره نمایشگاه کار با همکاری jobvision  فعالیت خود را در دانشگاه شریف ( سالن استاد جباری) آغاز خواهد کرد. شرکت فناوری اطلاعات ناواکو نیز برای اولین بار در این نمایشگاه حضور داشته و با ارائه فرصتهای شغلی بسیار برای کارجویان عزیز، در جهت جذب نیروهای مستعد و ارزشمند تلاش خواهد کرد.

اخبار و مقالات مشابه