برندگان مرحله اول جشنواره عیدانه ناواکو (ویژه کاربران اپلیکیشن پرنا) مشخص شدند.

برندگان مرحله اول “جشنواره عیدانه ناواکو ” که از اول اسفند ماه سال جاری و با هدف تشویق و حمایت از کاربران اپلیکیشن همراه پرداخت ناواکو ( پَــرنا ) شروع شده است، مشخص شدند.

قرعه کشی این دوره ها در روز دوشنبه 1398/01/19 با حضور آقایان بنائیان، قادری، درویشی، تاجفر، بادامی، بیات و جعفری (نماینده اداره خدمات نوین بانک مسکن) در محل شرکت ناواکو برگزار گردید.

شماره تلفن های برنده یک میلیون تومانی به شرح زیر می باشد:

8132***0937

1950***0916

اخبار و مقالات مشابه