برندگان مرحله دوم جایزه ده میلیون ریالی و مرحله اول جایزه پنجاه میلیون ریالی جشنواره عیدانه ناواکو (ویژه کاربران اپلیکیشن پرنا) مشخص شدند.

برندگان مرحله دوم جایزه ده میلیون ریالی و مرحله اول جایزه پنجاه میلیون ریالی “جشنواره عیدانه ناواکو ” که از اول اسفند ماه سال گذشته و با هدف تشویق و حمایت از کاربران اپلیکیشن همراه پرداخت ناواکو ( پَــرنا ) شروع شده است، مشخص شدند.

قرعه کشی این دوره ها در روز سه شنبه 1398/02/17 با حضور آقایان قادری، درویشی، تاجفر، بادامی، بیات و سر کار خانم شکریان (نماینده اداره خدمات نوین بانک مسکن) در محل شرکت ناواکو برگزار گردید.

 برنده های یک میلیون تومانی این دوره:

3767***0912

6033***0936

 برنده پنج میلیون تومانی این دوره:

6826***0936

اخبار و مقالات مشابه