شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

سلسله بازدید از شعب بانک مسکن در راستای تقویت هماهنگی و همکاری

10 مهر 1400

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ناواکو در ادامه سلسله بازدید شعب بانک مسکن به شعبه منطقه مرکز تهران رفتند.

سیامک خاوری و غلامرضا داداش زاده در دیدار با سعید رضا کوهی مدیر منطقه مرکز تهران بر همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر تاکید کردند.

در این دیدار برنامه‌‌های ناواکو برای توسعه دستگاه‌های پوز و محصولات جدید ناواکو تشریح شد.