برگزاری چهارمین جلسه شورای هماهنگی مدیران فناوری اطلاعات بانک مسکن

به گزارش روابط عمومی ناواکو، با حضور مدیرعامل بانک مسکن در شرکت فناوری اطلاعات ناواکو چهارمین جلسه شورای هماهنگی مدیران فناوری اطلاعات بانک مسکن برگزار شد. چهارمین جلسه شورای هماهنگی مدیران فناوری اطلاعات بانک مسکن با حضور دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن، مصطفی ازگلی مدیر عامل گروه مالی بانک مسکن، ساسان شیردل معاون مدیرعامل […]