ساخت تصویر با هوش مصنوعی

گوگل از هوش مصنوعی ImageFX رونمایی کرد؛ ساخت تصویر به کمک کلیدواژه‌های پیشنهادی

گوگل از مدل هوش مصنوعی تولید تصویر جدیدی با نام ImageFX رونمایی کرد که توسط تیم ...

11 بهمن 2