«کارخانه نوآوری» میزبان نوآوران حوزه مسکن و ساختمان

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، این جشنواره با حضور جمعی از مدیران حوزه مسکن و ساختمان از جمله ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن و مجتبی عزیزیان عضو هیات مدیره بانک مسکن صبح دیروز در محل کارخانه نوآوری واقع در منتهی‌الیه غربی تهران کار خود را آغاز کرد. پروفسور بهرخ خوشنویس، دانشمند […]