مدیرعامل ناواکو از واحد خدمات نوین بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی، سیامک خاوری، مدیرعامل ناواکو از واحد خدمات نوین شرکت فناوری اطلاعات ناواکو بازدید کرد. تیم جوان و فعال واحد خدمات نوین که از جمله زیر مجموعه‌های شرکت ناواکو محسوب می‌شود، بر پروژه‌های خاص از جمله بازارگاه تخصصی صنعت ساختمان و باشگاه مشتریان متمرکز هستند. سیامک خاوری، مدیرعامل ناواکو در جریان بازدید […]