تودیع و معارفه اعضا هیئت مدیره شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

مراسم تودیع و معارفه اعضاء هیأت مدیره شرکت فناوری اطلاعات ناواکو در روز چهارشنبه ۳ مهر ماه در دفتر مدیرعامل این شرکت برگزار گردید. در این مراسم که  با حضور آقایان رحیمی انارکی مدیر عامل بانک مسکن، ایزدی مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن و بنائیان مدیر عامل شرکت ناواکو برگزار شد، از […]