استقرار سامانه اعتبار اسنادی ریالی

پس از استقرار سامانه های ارزی و مدیریت رمز در شعب بانک مسکن و در راستای استقرار مرحله­ای محصولات سامانه بانکداری متمرکز بانک مسکن مطابق با برنامه زمانبندی تعیین شده، “سامانه اعتبار اسنادی ریالی” پس از طی مراحل تولید، آزمون و تایید صحت عملکرد، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ در محیط اصلی بانک مستقر و آماده بهره […]