شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

در دیدار با نماینده استانی ناواکو مشکلات دستگاه های کارت خوان ایلام بررسی شد

17 آذر 1397

نشستی با هدف بررسی مشکلات دستگاه های کارت خوان فروشگاهی استان ایلام با حضور معاون مدیر شعب و نماینده شرکت ناواکو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت ایلام، در این نشست که روسای شعب مرکزی، سعدی، حیدری، امام خمینی(ره)، کارشناس بازاریابی و نماینده شرکت ناواکودر استان حضور داشتند، جمالوندی معاون مدیر شعب درسخنانی یکی از عوامل بسیار مهم جذب منابع را عملکردمطلوب دستگاه های کار تخوان دانست.
وی افزود: ارایه خدمات مطلوب و آگاه کردن مشتریان از مزایای استفاده از خدمات این دستگاه ها می تواند به پیشبرد اهداف بانک کمک کند.
معاون مدیر شعب با تقدیر از عملکرد نماینده شرکت ناواکو در ایلام به دلیل عملکرد مثبت تصریح کرد: ارتقای کمی و کیفی خدمات توسط شرکت، سرویس دهی مناسب، بازدیدهای دوره ای و هر آنچه بانک از شرکت انتظار دارد مورد انتظار است.

مرادی پور نماینده شرکت ناواکو نیز در این دیدار هدف شرکت ناواکو را تأمین جلب رضایت بانک و رفع مشکلات دستگاه های کار تخوان فروشگاهی دانست و از استفاده ازتمامی توان خود برای ارایه مطلوب خدمات خبر داد.

اخبار و مقالات مشابه