متقاضیان برنج

  • مهلت ثبتنام: تا پایان ساعت اداری چهارشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۲
  • قیمت هر کیلو برنج: ۸۸۰۰۰ تومان
  • میزان ثبت سفارش: حداقل ۱۰ کیلو / حداکثرنا محدود / مقدار انتخابی باید ضریبی از ۱۰ باشد
  • زمان تحویل برنج: آخر شهریور اطلاع رسانی میگردد