سامانه جامع مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی یعنی فرآیند بررسی و ایجاد زمینه های مساعد جذب، تربیت، نگهداشت، بهداشت و رشد منابع انسانی، بطوری که بتوان با تامین نیازهای منطقی و ایجاد انگیزش و رضایت در آن ها به اهداف فردی، گروهی و سازمانی دست یافت.
مدیریت منابع انسانی نوعی رویکرد مدیریت بر افراد بوده که بر چهار اصل استوار است:
افراد یا کارکنان سازمان
پیوند سیاست های کارکنانی و خط مشی های سازمان با اهداف آن
فرهنگ و ارزش های سازمان، جو سازمانی و رفتار مدیریتی منبعث از آن
همکاری اعضای سازمان

سامانه جامع مدیریت منابع انسانی شرکت فناوری اطلاعات ناواکو با هدف گذاری پوشش و رفع این نیازمندی ها طراحی و تولید شده و ضمن استقرار موفقیت آمیز در بانک مسکن از سال ۱۳۹۱، کلیه فرآیندها و خدمات مرتبط با حوزه های منابع انسانی و تسهیلات رفاهی بانک مسکن را در بیش از ۱۳۰۰ شعبه و با حدود ۱۴۰۰۰ نفر پرسنل شاغل و ۵۰۰۰ نفر پرسنل بازنشسته و وظیفه بگیر، توسط بیش از ۸۵۰ کاربر در سطح کشور، راهبری و مدیریت می کند.

 

♦ اهداف سامانه

 • حل مشکلاتی نظیر تصمیم‌گیری در نحوه و برنامه‌ریزی استخدام پرسنل
 • نحوه دسترسی به اطلاعات عبور و مرور، ورود و خروج‌ها، ماموریت‌ها و مرخصی‌های پرسنل در سازمان
 • نگهداری اطلاعات کارکرد پرسنل
 • محاسبه سریع حقوق، پاداش‌ها و پرداخت‌های پرسنل سازمان
 • دسترسی به تاریخچه وقایع مرتبط با اطلاعات پرسنل

 

♦ قابلیت های محصول

 • پوشش کلیه نیازمندی‌های سامانه‌ای دوایر و مدیریت اداره کل امور کارکنان بانک مسکن
 • پوشش نیازمندی‌های اطلاعاتی سایر ذینفعان
 • قابلیت تعریف و مدیریت فرمول‌های محاسباتی حقوق و پاداش مبتنی بر پارامترهای تعبیه شده در سامانه
 • سرعت بالای محاسبات به علت پیاده¬سازی کسب و کارهای نیازمند محاسبات پیچیده و زمانبر در پایگاه داده
 • متمرکز بودن اطلاعات پرسنلی و سهولت دسترسی به آن¬ها از طریق یک کاربرگ
 • سرعت بالای ثبت اطلاعات در سامانه با استفاده از واسط کاربری مناسب و طراحی کارامد پایگاه داده
 • سرعت بالای محاسبات حقوق و پاداش در حجم بالا
 • قابلیت اطمینان بالای محاسبات در مقابل شرایط و فرمول¬های متعدد تعریف شده در سامانه
 • قابلیت اطلاع‌رسانی موضوعات مورد نظر به کارکنان بانک از طریق پورتال سازمان
 • قابلیت اخذ و ذخیره‌سازی انواع گزارشات از سامانه جامع براساس سامانه گزارش ساز پویا

 

♦ زیر سامانه های تحت پوشش سامانه

 • اطلاعات پایه
 • استخدام
 • برنامه‌ریزی استخدام
 • پذیرش سوابق
 • پرونده الکترونیکی
 • حضور و غیاب
 • واحدهای سازمانی
 • احکام
 • آموزش
 • عائله مستخدمین
 • کارانه
 • بازنشستگی
 • حقوق و دستمزد
 • پاداش
 • تخلفات اداری