شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

دکتر جواد جوان‌مجیدی: رؤسای هیات مدیره، نقطه اتصال نظام راهبری گروه مالی و شرکت‌های تابعه

23 اسفند 1400

به گزارش روابط عمومی گروه مالی بانک مسکن، اولین نشست رؤسای هیئت مدیره گروه مالی بانک مسکن و شرکت‌های تابعه با اهداف ایجاد مسیری برای تعامل مستمر رؤسای هیئت مدیره گروه و شرکت های تابعه، توانمندسازی مدیران و توسعه قابلیت‌های مدیریتی برای ایفای مسئولیت و تبیین انتظارات گروه در خصوص نظام مدیریتی مطلوب در شرکت‌های تابعه با همراهی مدیرعامل گروه مالی برگزار گردید.

در ابتدای نشست، دکتر جواد جوان مجیدی با تبریک اعیاد شعبانیه به خانواده محترم ایثارگران و جانبازان به تبیین اهدف این نشست پرداخته و اظهار کرد: رؤسای هیئت مدیره در صیانت از جایگاه هیأت مدیره وظیفه سنگینی دارند و در این راستا گروه مالی از رؤسای هیئت مدیره در خصوص تعامل مستمر و مطلوب با گروه انتظار ویژه دارد.

رییس هیئت مدیره گروه مالی بانک مسکن با  بیان مسئولیت‌های رؤسای هیئت مدیره در پیشبرد برنامه‌های حاکمیت شرکتی افزود: با توجه به نقش مستقل و غیراجرایی رؤسای هیئت مدیره باید اجرای تصمیمات هیئت مدیره در شرکت‌ها به طور کامل رصد شود.

وی همچنین بر هدف‌گذاری صورت گرفته در استمرار این نشست‌ها تأکید نمود.

در ادامه نشست، با هدف توانمندسازی مدیران، سمینار آموزشی با عنوان “مسئولیت‌های حقوقی مدیران” برگزار شد و دکتر سهیل مهرآمیز، ضمن تبیین مفاد مختلف قانون تجارت در خصوص مسئولیت‌های اعضای هیئت مدیره، به پرسش‌های حاضرین در نشست پاسخ داد. محورهای اصلی این سمینار شامل موارد ذیل بود:

  • نقش مدیران در شرکت از لحاظ رابطه حقوقی
  • روابط، مسئولیت‌ها و الزامات اشخاص حقوقی در مدیریت شرکت‌های تجاری
  • تکالیف و اختیارات مدیران براساس قانون تجارت
  • مسؤولیت‌های مدیران در شرکت‌های تجاری
  • مسئولیت‌های ویژه مدیران در شرکت‌های شبه دولتی

در بخش پایانی این نشست، دکتر جواهری با اشاره به تجربیات قبلی در چالش‌های اعضای هیئت مدیره برای ایفای مسئولیت مدیریتی شرکت‌ها خصوصاً در شرکت‌های دولتی و شبه دولتی، بر مسئولیت اعضای هیئت مدیره در تحقق انتظارات سهامداران تأکید کرد.