شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

تودیع و معارفه اعضا هیئت مدیره شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

5 مهر 1398

مراسم تودیع و معارفه اعضاء هیأت مدیره شرکت فناوری اطلاعات ناواکو در روز چهارشنبه ۳ مهر ماه در دفتر مدیرعامل این شرکت برگزار گردید.

در این مراسم که  با حضور آقایان رحیمی انارکی مدیر عامل بانک مسکن، ایزدی مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن و بنائیان مدیر عامل شرکت ناواکو برگزار شد، از زحمات اعضای قدیم هیأت مدیره شرکت ناواکو آقایان عزیزیان، صلواتی، دهقان نیری، شیردل و حسینی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن ضمن تشریح سیاستهای کلان بانک مسکن در حوزه فناوری اطلاعات و چارچوبهای فعالیت شرکت ناواکو برای اعضاء جدید هیأت مدیره آقایان حجی، قنبری، خادم، درویش روحانی و میرَشک آرزوی توفیق نمود.

همچنین بنائیان مدیرعامل شرکت ناواکو ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای شرکت ناواکو، از تلاشهای اعضاء قبلی هیأت مدیره تشکر کرد و ضمن تبریک انتصاب اعضاء جدید، توفیق و سربلندی ناواکو را در پیشبرد برنامه های بانک مسکن، مهمترین هدف و سرلوحه فعالیتهای خانواده بزرگ ناواکو بیان کرد.