شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

اولین جلسه کمیته سرمایه انسانی ۱۴۰۲

13 اردیبهشت 1402

به گزارش واحد روابط عمومی ناواکو اولین جلسه کمیته سرمایه انسانی سال ۱۴۰۲ با حضور معاونین و مدیران مستقل در سالن کنفرانس سعادت آباد با محور موضوعات ذیل برگزار گردید:

  1. اصلاح قرارداد کار پرسنل
  2. اصلاح دستورالعمل حضور پرسنل
  3. اصلاح چارت مدیریت امنیت با توجه به الزامات شاپرک
  4. بررسی قرارداد و حقوق پرسنل دفاتر استانی
  5. توسعه بخش همکاری در وبسایت شرکت