1 طراح - برنامه نویس

*جنسیت: آقا/خانم

*دامنه سن: از 20 تا 45

* دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی کامپیوتر

 

شرح شغل:

 

شناخت و به کارگیری متدولوژی تعیین شده در کلیه مراحل کار

بررسی و درک نیازمندی های ذینفعان

انتخاب راه حل های طراحی مناسب، درک نیازهای خاص سیستم با در نظر گرفتن پارامترهای معماری سیستم

شناخت و به کارگیری الگوها و روشهای مختلف طراحی

همکاری با کلیه ذینفعان پروژه (داخلی و خارجی)

تطبیق سیستم طراحی شده با نیازمندی های فنی و کسب و کاری

بررسی نتایج آزمونها و ایجاد تغییرات در صورت لزوم

ارزیابی، انتخاب و استفاده بهینه از الگوریتمها و ساختمان داده های پایه جهت حل مسئله

توسعه کد با یکی از زبان های برنامه نویسی

آزمون کد توسعه داده شده به منظور اطمینان از صحت عملکرد آن

رفع خطاهای اعلام شده با ایجاد تغییرات مناسب

مطالعه مستندات بالادستی کسب و کاری / استانداردی / متدولوژی

مشارکت در تهیه و اصلاح مستندات شناخت/ تحلیل / طراحی/ ساخت / استقرار

به روزرسانی و نگهداشت مستندات شناخت/تحلیل/طراحی/ ساخت/ استقرار

به روز رسانی و توسعه برنامه های موجود

حضور داشتن در محل مشتری در زمان استقرار اولیه سامانه در صورت لزوم

استفاده از ابزارهای Issue Tracking جهت ثبت وقایع

استفاده از ابزارهای Version Control

 

مهارتهای مورد نیاز:

 

C#, dotNetCore|dotNetFramework, ASP.Net Core, EF|EFCore, SQLServer|Oracle, RESTful, GIT|TFS, Design Patterns

کد آگهی : DP1 سابقه کار : حداقل 3 سال

2 طراح - برنامه نویس

*جنسیت: آقا/خانم

*دامنه سن: از 20 تا 40

* دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی رشته مرتبط

 

شرح شغل:

 

شناخت و به کارگیری متدولوژی تعیین شده در کلیه مراحل کار

شناخت و به کارگیری الگوها و روشهای مختلف طراحی

بررسی و درک نیازمندی های ذینفعان

انتخاب راه حل های طراحی مناسب، درک نیازهای خاص سیستم با در نظر گرفتن پارامترهای معماری سیستم

تطبیق سیستم طراحی شده با نیازمندی های فنی و کسب و کاری

ارزیابی، انتخاب و استفاده بهینه از الگوریتمها و ساختمان داده های پایه جهت حل مسئله

توسعه کد با یکی از زبان های برنامه نویسی

رفع خطاهای اعلام شده با ایجاد تغییرات مناسب

آزمون کد توسعه داده شده به منظور اطمینان از صحت عملکرد آن

مطالعه مستندات بالادستی کسب و کاری / استانداردی / متدولوژی

به روز رسانی و توسعه برنامه های موجود

استفاده از ابزارهای Issue Tracking جهت ثبت وقایع

 

مهارتهای مورد نیاز:

 

C# dotNet dotNetCore EF/EFCore ASP.NetCore

 

کد آگهی : DP2 سابقه کار : حداقل 3 سال

3 برنامه نویس

*جنسیت: آقا/خانم

*دامنه سن: از 20 تا 40

* دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی کامپیوتر

 

شرح شغل:

آزمون کد توسعه داده شده به منظور اطمینان از صحت عملکرد آن

توسعه کد با یکی از زبان های برنامه نویسی

مطالعه مستندات بالادستی کسب و کاری / استانداردی / متدولوژی

به روز رسانی و توسعه برنامه های موجود

حضور در محل مشتری در زمان استقرار اولیه سامانه در صورت لزوم

استفاده از ابزارهای Version Control

همکاری با سایر کارشناسان به منظور ایجاد امکانات لازم در بکارگیری سامانه های مورد نظر

استفاده از ابزارهای Issue Tracking جهت ثبت وقایع

رفع خطاهای اعلام شده با ایجاد تغییرات مناسب

 

مهارتهای مورد نیاز:

 

C#, dotNetCore|dotNetFramework, ASP.Net Core, EF|EFCore, SQLServer|Oracle, RESTful, GIT|TFS

 

کد آگهی : P3 سابقه کار : حداقل 2 سال

4 برنامه نویس Front End

*جنسیت: آقا/خانم

*دامنه سن: از 25 تا 30

* دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی کامپیوتر

 

شرح شغل:

 

توسعه کد با یکی از زبان های برنامه نویسی

مشارکت در تهیه، به روزرسانی و نگهداشت مستندات شناخت/ تحلیل / طراحی/ ساخت / استقرار بر اساس متدولوژی پروژه

 

مهارتهای مورد نیاز:

 

Front

 

کد آگهی : P4 سابقه کار : حداقل 2 سال

5 برنامه نویس Back End

*جنسیت: آقا/خانم

*دامنه سن: از 25 تا 30

* دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی کامپیوتر

 

شرح شغل:

 

توسعه کد با یکی از زبان های برنامه نویسی

مشارکت در تهیه، به روزرسانی و نگهداشت مستندات شناخت/ تحلیل / طراحی/ ساخت / استقرار بر اساس متدولوژی پروژه

 

مهارتهای مورد نیاز:

 

Backend

کد آگهی : P5 سابقه کار : حداقل 2 سال

6 برنامه نویس Android

*جنسیت: آقا/خانم

*دامنه سن: از 25 تا 30

* دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی کامپیوتر

 

شرح شغل:

 

توسعه کد با یکی از زبان های برنامه نویسی

مشارکت در تهیه، به روزرسانی و نگهداشت مستندات شناخت/ تحلیل / طراحی/ ساخت / استقرار بر اساس متدولوژی پروژه

 

مهارتهای مورد نیاز:

 

Android

 

کد آگهی : P6 سابقه کار : حداقل 2 سال

7 برنامه نویس Java

*جنسیت: آقا/خانم

*دامنه سن: از 25 تا 30

* دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی کامپیوتر

 

شرح شغل:

 

توسعه کد با یکی از زبان های برنامه نویسی

مشارکت در تهیه، به روزرسانی و نگهداشت مستندات شناخت/ تحلیل / طراحی/ ساخت / استقرار بر اساس متدولوژی پروژه

 

مهارتهای مورد نیاز:

 

Java

 

کد آگهی : P7 سابقه کار : حداقل 2 سال

8 کارشناس سیستم عامل لینوکس

*جنسیت: آقا/خانم

*دامنه سن: از 25 تا 40

* دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی فناوری اطلاعات

 

شرح شغل:

 

شناسايي و نيازسنجي تجهيزات شبکه ای و زیرساختی مورد نياز

 

مهارتهای مورد نیاز:

 

1- آشنایی کامل به سیستم عامل لینوکس در حد LPIC1 و LPIC2
2- توانایی پیاده سازی و نگهداری سیستمها و سرویسهای لینوکس Apache , Nginx, HAProxy , DNS
3- آشنایی به مباحث امنیتی و شبکه لینوکس
4- دارای تجربه کار در محیطهای عملیاتی و بانکی
5- آشنایی با پایگاه داده مزیت محسوب میشود .
6- آشنایی با نرم افزار مانیتورینگ زبیکس
7- علاقمند به تحقیق و توسعه و پشتکار در یادگیری
8- حقوق و مزایا 6 الی 8 میلیون تومان بسته به تجربه و توانایی

 

 

 

کد آگهی : N1 سابقه کار : حداقل 2 سال

9 کارشناس شبکه

*جنسیت: آقا/خانم

*دامنه سن: از 25 تا 35

* دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی فناوری اطلاعات

 

شرح شغل:

 

شناسايي و نيازسنجي تجهيزات شبکه ای و زیرساختی مورد نياز

پايش مستمر و منظم كيفيت سرويس هاي ارايه شده و بهبود كيفيت خدمات با اندازه گیری مداوم شاخص های عملکردی مربوطه

مديريت و کنترل عملیات راهبری و پشتیبانی سرويس هاي شبکه ای و ارتباطاتی و مخابراتی

نظارت بر کیفیت خرید تجهیزات سخت افزاری شبکه ای و انطباق آنها با مشخصات فني ارایه شده

نظارت بر ثبت، حفظ و به روز رساني اطلاعات و سوابق مربوط به سرویس های شبکه ای شامل اعلام خرابی و …

نگهداری و به روز رسانی اطلاعات مربوط به شناسنامه سخت افزاري و نرم افزاري هر یک از سرویس های شبکه

ارایه راه حل های یکپارچه در راستای کم کردن پیچیدگی و همچنین بهینه سازی سرویس های شبکه ای مورد نیاز در همکاری با سایر واحدهای ستادی و پروژه ای

بررسی راهکارهای اجرا شده فعلی و ارایه پیشنهادهای بهبود خدمات زیرساختی فناوری اطلاعات

بررسی تغییرات مورد نیاز در سطح سرویس و زیرساخت و به اشتراک گذاری مشکلات احتمالی و اثرات مربوط به ریسکهای عملیاتی با سایر بخشهای قبل از اعمال تغییرات و تهیه اقدامات اصلاحی مربوطه

همکاری با بخش امنیت در جهت امن سازی سرویس های شبکه ای و ارتباطاتی

 

مهارتهای مورد نیاز:

 

آشنا با مباحث شبکه سیسکو از قبیل CCNA-CCNP , آشنا با سرویسهای مایکروسافتی و مباحث MCSE

 

کد آگهی : N2 سابقه کار : حداقل 2 سال

10 کارشناس شبکه

*جنسیت: آقا/خانم

*دامنه سن: از 25 تا 40

* دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی کامپیوتر

 

شرح شغل:

 

شناسايي و نيازسنجي تجهيزات شبکه ای و زیرساختی مورد نياز

پايش مستمر و منظم كيفيت سرويس هاي ارايه شده و بهبود كيفيت خدمات با اندازه گیری مداوم شاخص های عملکردی مربوطه

مديريت و کنترل عملیات راهبری و پشتیبانی سرويس هاي شبکه ای و ارتباطاتی و مخابراتی

همکاری با بخش امنیت در جهت امن سازی سرویس های شبکه ای و ارتباطاتی

نظارت بر امور مربوط به نصب، راه اندازی و آماده سازی و پیکره بندی تجهیزات سخت افزاری شبکه ای و همچنین نصب سیستم عامل ها و سایر ابزارهای نرم افزاری مدیریت شبکه

 

مهارتهای مورد نیاز:

 

CCNA- CCNP و تجربه قبلی کار با روترو سوییچ های سیسکو -باهوش و آماده یادگیری

کد آگهی : N3 سابقه کار : حداقل 5 سال

11 کارشناس سیستم عامل

*جنسیت: آقا/خانم

*دامنه سن: از 25 تا 40

* دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی کامپیوتر

 

شرح شغل:

 

طراحی و پیاده سازی و نگهداری شبکه های مجازی- طراحی شبکه های مجازی مبتنی بر Distributed Switch- طراحی شبکه های مجازی مبتنی بر Standard Switch- طراحی و تعریف Port Group و ایجاد vLan جهت ماشینهای مجازی- طراحی و تعریف VMKernel جهت پیاده سازی vMotion

ایجاد و نگهداری و رفع ایراد سرورهای مجازی

طراحی و پیاده سازی Role های مورد نیاز سازمان بر روی Microsoft Exchange

تعریف و ساخت Certificate جهت اتصال امن در زیرساخت ایمیل سرور

 

مهارتهای مورد نیاز:

 

1- مسلط به راه اندازی، پیکربندی، نگهداری و عیب یابی انواع سرویس های مایکروسافتی اعم از DNS, DHCP, NLB, Failover, IIS, RRAS, Radius, DFS, Wsus, …
2- مسلط به تنظیمات زیرساختی IIS و Site Publishing
3- آشنایی کامل Windows Server 2012-2016-2019
4- تسلط کافی در خصوص مدیریت، پیکربندی و عیب یابی سرویس Active Directory Domain Services
5- مسلط به راه اندازی سایت در زیرساخت دامنه سازمانی
6- تسلط بر IIS و تنظیمات آن و Site Publishing
7- مسلط به طراحی، پیکربندی و نگهداری Exchange Server
8- توانایی بررسی و برطرف نمودن مشکلات احتمالی Exchange در ورژنهای مختلف (2013, 2016, 2019)
9- تسلط کامل در نصب و راه اندازی سرور Exchange Edge Server
10- تسلط کامل به Role های مختلف Exchange Server
11- نصب و راه اندازی و عیب یابی Mailbox Clustering
12- نصب و راه اندازی و عیب یابی CAS Clustering
13- تسلط بر راه حل های پشتیبان گیری از Database ، Mailbox و Email ها
14- توانایی انجام مهاجرت از سایر سامانه های پست الکترونیک به سرورExchange
15- توانایی ارایه راه حل های متنوع برای نیازهای خاص منظوره در حوزه پست الکترونیک و integration با سایر اجزا مرور و بررسی لاگ ها و تهیه گزارش های متنوع مانیتورینگ و بهینه سازی ارایه خدمات آشنا با مفاهیم امنیت
16- دارای مدرک معتبر داخلی (MCSA or MCITP) و Microsoft Exchange (داشتن مدرک بین المللی مزیت محسوب میشود.)

کد آگهی : V1 سابقه کار : حداقل 3 سال

12 پشتیبان دستگاه های کارتخوان

*جنسیت: آقا

*دامنه سن: از 20 تا 35

* دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم فناوری اطلاعات

 

شرح شغل:

 

انجام کلیه امور محوله از سمت کارشناس مربوطه

رعایت حدنصاب اعلام شده

نصب و تعویض تمامی پایانه‌ها و تجهیزات (دستگاه کارتخوان،مودم و …) ارجاع شده

احیا، بازاریابی پایانه‌های کم تراکنش (ارائه کاربرگ)

پیگیری مفقودی، جمع آوری سه ماه بازدید نشده و … زیر نظر واحد CIC

 

کد آگهی : S1 سابقه کار : حداقل 2 سال

13 پشتیبان دستگاه های کارتخوان

*جنسیت: آقا

*دامنه سن: از 20 تا 35

* دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی فناوری اطلاعات

 

شرح شغل:

 

انجام کلیه امور محوله از سمت کارشناس مربوطه

رعایت حدنصاب اعلام شده

بازدید ادواری کلیه پایانه‌ها

نصب و تعویض تمامی پایانه‌ها و تجهیزات (دستگاه کارتخوان،مودم و …) ارجاع شده

احیا، بازاریابی پایانه‌های کم تراکنش (ارائه کاربرگ)

پیگیری مفقودی، جمع آوری سه ماه بازدید نشده و … زیر نظر واحد CIC

پیگیری کلیه موارد اعلامی از واحد خدمات مشتریان

گزارش هرگونه اختلال ،قطعی ،مشکلات پذیرندگان و….. به کارشناس مربوطه

کد آگهی : S2 سابقه کار : حداقل 2 سال

14 کارشناس دفتر

*جنسیت: آقا/خانم

*دامنه سن: از 25 تا 40

* دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی فناوری اطلاعات

 

شرح شغل:

 

انجام کلیه فعالیتهای اداری دفتر استان از جمله پاسخگویی سریع و دقیق به مراجعین.

دریافت، ارسال، پیگیری و بایگانی مکاتبات، ابلاغیه ها و اطلاعیه های اداری

حصول اطمینان از فراهم بودن شرایط تشکیل جلسات مدیریت مربوطه از جمله فضا و یا سایر امکانات مورد نیاز.

نظارت بر فعالیتهای تعمیرات توسط کارشناس سخت افزار

حفظ نظم دفتر معاونت و مدیریت حوزه مربوطه.

انجام هماهنگی های لازم در حین برگزاری جلسات از جمله هماهنگی با خدمات.

به روز رسانی تقویم مدیریت مربوطه و حصول اطمینان از اطلاع رسانی و اعمال تغییرات احتمالی در جلسات.

نظارت بر فعالیت های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه توسط تکنسین

انجام هماهنگی های لازم در راستای تنظیم قرارهای ملاقات با توجه به تقویم مدیریت مربوطه.

 

کد آگهی : O1 سابقه کار : حداقل 2 سال

15 کارشناس NOC

*جنسیت: آقا/خانم

*دامنه سن: از 25 تا 40

* دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی کامپیوتر

 

شرح شغل:

 

کنترل مداوم تراکنش های سوییچ(POS-PARNA-IPG)

تکمیل چک لیست های فرآیندی NOC

مانیتورینگ مداوم وضعیت Data base

پیگیری رفع قطعی واطمینان از انجام صحیح آن

تهیه گزارش های دوره ای و ارائه ی آمار قطعی ها

بایگانی کلیه ی قطعی ها و رویدادها

بازدید از اتاق سرورها و بررسی سلامت تمامی سرورها به صورت دوره ای

 

مهارتهای مورد نیاز:

 

آشنا با نرم افزارهای Office، دارای روحیه کار تیمی،توانایی کار در ساختارهای فرایند محور،آشنا با نرم افزارهای مانیتورینگ

کد آگهی : NOC1 سابقه کار : حداقل 3 سال

16 کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

*جنسیت: آقا/خانم

*دامنه سن: از 25 تا 40

* دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی صنایع

 

شرح شغل:

 

اندازه گیری عملکرد پروژه

دریافت اطلاعات مورد نیاز از مدیر/تیم پروژه جهت به روز رسانی برنامه ی زمان بندی

پیگیری فعالیت های معوقه از مدیر پروژه و افراد مربوطه به همراه دلایل آن

شرکت در جلسات مرتبط با برنامه ریزی پروژه

کمک به مدیر پروژه در تهیه ی مدارک مدیریت پروژه در فاز برنامه ریزی پروژه

تهیه برنامه ی زمان بندی و WBS پروژه

برنامه ریزی اهداف پروژه اعم از زمان، هزینه، محدوده و کیفیت

تهیه ی مدارک فاز آغازین پروژه بر اساس متدولوژی مدیریت پروژه

اعمال تغییرات تصویب شده در برنامه ی زمان بندی و مدارک مربوطه

تهیه گزارشات کنترلی (کنترل پروژه) بر اساس اطلاعات دریافتی در بند 7

برگزاری جلسات دوره ای به منظور گزارش پروژه به مدیریت ارشد

تهیه و تدوین بخشنامه ها، رویه ها و مجموعه دستورالعمل ها با همکاری واحدهای مربوطه و پیگیری جهت تصویب آن ها در هیات مدیره

بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی کلان و تفصیلی شرکت با توجه به اهداف و برنامه های سازمان

برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت بر اجرای برنامه های تعالی سازمانی در شرکت با مشارکت و همکاری سایر واحدهای ذی ربط

تحلیل عملکرد کلی شرکت و تهیه گزارش های لازم در دوره های زمانی مورد نظر (ماهیانه، سه ماهه، سالیانه و … ) و ارایه به مسوولین و مراجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیمات لازم

نظارت مستمر بر اجرای بودجه و انحرافات و همچنین اعمال سیستم کنترل بودجه

پردازش و تحلیل آماری داده ها و اطلاعات شرکت

کد آگهی : PC1 سابقه کار : حداقل 4 سال

17 برنامه نویس

*جنسیت: آقا/خانم

*دامنه سن: از 25 تا 40

* دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی کامپیوتر

 

شرایط عمومی:

 

توانایی ارائه ایده‌های خلاقانه

دارای تفکر تحلیلی

توانایی حل مسئله و تصمیم‌گیری سریع

مشتاق به یادگیری

منظم و دقیق

مسئولیت‌پذیر و پیگیر در امور محوله

دارای روحیه کار تیمی

 

مهارتهای مورد نیاز:

تسلط بر مفاهیم پایگاه داده، برنامه نویسی PL_SQL ،آشنایی با مفاهیم Query Performance Tuning، آشنایی با ابزارهای تولید گزارش، آشنایی با مفاهیم حوزه data warehouse

کد آگهی : p8 سابقه کار :

18 کارشناس شبکه

مسلط به پیکربندی تجهیزات شبکهCisco Router and Switch  در سطح  CCNP
آشنایی به پیکربندی تجهیزات شبکه مرکز دادهCisco Nexus (7K,5K,3K,FEX)  در سطح CCNP DC

آشنایی با مفاهیم Fabric Path / VXLAN و نحوه ی انجام تنظیمات

آشنایی کامل با مفاهیم طراحی شبکه دیتاسنتر

شرایط عمومی: داشتن علاقه و روحیه کار تیمی داشتن روحیه Self Trainning و علاقه به یادگیری تکنولوژیهای جدید نظم کاری و مسئولیت پذیری
داشتن روحیه کار عملیاتی کار به صورت تمام وقت

کد آگهی : N4 سابقه کار :