لیست عناوین شغلی

مدیر دفتر مدیرعامل

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

برنامه نویس جاوا

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

کارشناس پشتیبانی

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

برنامه نویس Full Stack

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

کارشناس حفاظت فیزیکی

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

کارشناس Front End

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

برنامه نویس ASP.Net و #C

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

کارشناس عمران

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

کارشناس نرم افزار سوئیچ پرداخت

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

کارشناس برنامه نویس۱

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

کارشناس برنامه نویس۲

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

کارشناس دفتر

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

کارشناس مرکز تماس (Call Center)

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

کارشناس مجازی سازی و ذخیره ساز

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

کارشناس پشتیبان شبکه و سیستم ها

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

برنامه‌نویس پایانه های فروشگاهی (pos)

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

نیروی خدمات و آبدارچی - آقا

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

برنامه نویس دلفی Delphi

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

کارشناس مانیتورینگ و پشتیبانی نرم‌افزار

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

کارآموز شبکه

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

توسعه دهنده سامانه های بانکی

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

کارشناس ارتباط با مشتری (CRM)

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

کارشناس مکانیک (زیرساخت مرکز داده)

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

مدیریت شبکه و ارتباطات (پروژه های خاص۲)

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

کارشناس سیستم عامل (پروژه های خاص)

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

کارشناس مسئول زیرساخت

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

مدیریت امنیت

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

تحلیلگر ارشد و طراح نرم افزار

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید:

کارشناس شبکه

برای مشاهده آگهی استخدام و ارسال رزومه وارد لینک زیر شوید: