تسهیل پرداخت اقساط با نرم افزار بانک مسکن«پرنا»

نخستین بازدید نمایندگان بانک مسکن از ساختمان سعادت آباد

آقای اصغریان، عضو هیأت عامل و معاون امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن و همراهان از بخش‌های مختلف ساختمان جدید ناو ...

12 دسامبر 22

اهدا نشان عالی مدیر سال به مدیرعامل شرکت ناواکو

تندیس و نشان عالی مدیر سال ۱۴۰۱ به سیامک خاوری مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت فناوری ناواکو اهداء شد. به گزارش واحد رواب ...

11 نوامبر 22

مدیریت دانش و مدیریت ریسک

با توجه به پويايي­ها و پيچيدگي­هاي محيطي، سازماني و شغلي در ابعاد گوناگون علمي، فرهنگي، ارتباطي، اقتصادي، اجتماعي در عصر ...

11 نوامبر 22

بهره برداری از ساختمان جدید شرکت فناوری اطلاعات ناواکو در سعادت آباد

ساختمان مرکزی شرکت فناوری اطلاعات ناواکو باپیگیری‌های مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره مجموعه به سعادت آباد منتقل گردید. به گ ...

11 نوامبر 22