مزایدات و مناقصات

آگهی فراخوان

واگذاری خدمات پشتیبانی سیستم‌های خنک کننده ساختمان سعادت آباد

شماره ۱۴۰۲/۰۶

شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

(سهامی خاص)

شرکت فناوری اطلاعات ناواکو (وابسته به بانک مسکن) در نظر دارد خدمات پشتیبانی شامل تعمیر، سرویس و نگهداری سالانه کلیه سیستم ها و تجهیزات برودتی و حرارتی ساختمان سعادت آباد از طریق واگذاری به پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت به شرح ذیل اقدام نماید. لذا در صورت تمایل جهت حضور در استعلام مذکور(حدود معاملات متوسط)، خواهشمنداست نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی خود در پاکت سر بسته ظرف مهلت تعیین شده اقدامات لازم مقتضی گردد.

 1. موضوع استعلام : خدمات پشتیبانی شامل تعمیر، سرویس و نگهداری سالانه کلیه سیستم ها و تجهیزات برودتی و حرارتی ساختمان سعادت آباد
 2. دریافت اسناد استعلام: جهت دریافت اسناد استعلام و کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق شماره تماس ۴۳۳۹۶۰۰۰ – داخلی ۶۶۴ – آقای حق پرست یا از طریق ایمیل haghparast@navaco.ir  مکاتبه نمایید.
 3. آخرین مهلت تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت ۱۵:۰۰ روز  شنبه  مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰   
 4. محل تحویل پیشنهاد:تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو شرقی، پلاک۵۰، طبقه ۶، حوزه مدیریت، دفتر مدیرعامل
 5. شرکت کنندگان می بایست پیشنهادات خود را در پاکت در بسته و مهر و موم شده با درج نام خریدار،عنوان استعلام و نام فروشنده به آدرس مندرج در بند ۴ با ارائه معرفی نامه رسمی، تحویل و رسید دریافت نمایند.

آگهی مناقصه

خرید خدمات بیمه درمان گروهی تکمیلی، عمر و حوادث

شماره ۱۴۰۱/۰۵

شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

(سهامی خاص)

شرکت فناوری اطلاعات ناواکو (وابسته به بانک مسکن) در نظر دارد نسبت به اجرای خدمات بیمه درمان گروهی تکمیلی، عمر و حوادث پرسنل خود از طریق واگذاری به پیمانکاران دارای صلاحیت و دارای شرایط به شرح ذیل اقدام نماید:

 1. مهلت دریافت اسناد:از زمان انتشار آگهی مناقصه تا ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
 2. روزهای عادی از ساعت ۰۸:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰ و پنجشنبه از ساعت ۰۹:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰
 3. آدرس و تلفن محل دریافت اسناد:تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو شرقی، پلاک۵۰، طبقه۵، واحد ۱۷ شرقی، مدیریت بازرگانی و فروش، شماره تماس: ۸۸۳۸۱۱۴۰ – داخلی ۶۶۳
 4. به منظور دریافت اسناد می بایست متقاضیان با در دست داشتن معرفی نامه بر روی سربرگ و نیز کارت شناسایی معتبر، به آدرس مندرج در بند ۶ مراجعه و نسبت به تهیه اسناد اقدام فرمایند.
 5. آخرین مهلت تحویل اسناد:تا ساعت ۱۶:۰۰ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ 
 6. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال
 7. محل تحویل اسناد:تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو شرقی، پلاک۵۰، طبقه ۶، حوزه مدیریت، دفتر مدیرعامل
 8. شرکت کنندگان می بایست اسناد را در پاکت در بسته و مهر و موم شده با درج نام شرکت متقاضی، شماره مناقصه و عنوان مناقصه به آدرس مندرج در بند ۱۰ با ارائه معرفی نامه رسمی، تحویل و رسید دریافت نمایند.
 9. شرکت فناوری اطلاعات ناواکو در رد یا قبول مستندات ارزیابی شده مختار است.
 10. ملاک امتیازدهی و انتخاب به تشخیص کمیسیون معاملات شرکت فناوری اطلاعات ناواکو میباشد و ارسال اسناد از سوی متقاضیان تعهدی برای فناوری اطلاعات ناواکو ایجاد نخواهد کرد.
 11. فقط به پیشنهاد های دریافتی از طریق شعب مرکزی شرکت های بیمه گر ترتیب اثر داده خواهد شد، در صورت حضور نمایندگان و کارگزاران بیمه پیشنهاد های واصله از فرآیند مناقصه حذف خواهد گردید.
 12. ارائه تصویر نامه رسمی توانگری مالی سطح یک مطابق آخرین اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی می باشد.
 13. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان

شناسایی و ارزیابی کیفی و انتخاب همکار در کنسرسیوم تأمین ابزارهای پذیرش در حوزه پرداخت الکترونیک و شبکه بانکی

شماره ۱۴۰۱/۰۴

شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

(سهامی خاص)

شرکت فناوری اطلاعات ناواکو (وابسته به بانک مسکن) به منظور طرح‌های توسعه‌ای خود در صدد شناسایی همکار در کنسرسیوم تأمین ابزارهای پذیرش با سوابق کاری و پشتیبانی مرتبط و مورد تأیید کارشناسان فنی شرکت می‌باشد.

بدین منظور اقدام به انتشار اسناد ارزیابی کیفی با مشخصات ذیل نموده است:

 1. ارزیابی کننده: شرکت فناوری اطلاعات ناواکو (سهامی خاص)
 2. موضوع ارزیابی: ارزیابی کیفی و انتخاب همکار در کنسرسیوم تأمین ابزارهای پذیرش در حوزه پرداخت الکترونیک و شبکه بانکی
 3. زمان دریافت اسناد: از زمان انتشار فراخوان تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
 4. آدرس و تلفن محل دریافت اسناد: تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو شرقی، پلاک۵۰، طبقه۴، مدیریت بازرگانی، شماره تماس: ۴۳۳۹۶۶۶۱
 5.  به منظور دریافت اسناد باید متقاضیان با در دست داشتن معرفی نامه بر روی سربرگ و نیز کارت شناسایی معتبر، به آدرس مندرج در بند ۴ مراجعه و نسبت به تهیه اسناد اقدام فرمایند.
 6. آخرین مهلت تحویل اسناد: تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ 
 7. آخرین محل تحویل اسناد: تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو شرقی، پلاک۵۰، طبقه ۶، حوزه مدیریت، دفتر مدیرعامل
 8. شرکت کنندگان باید اسناد را در پاکت در بسته و مهر و موم شده با درج نام شرکت متقاضی، شماره فراخوان و عنوان فراخوان به آدرس مندرج در بند ۷ با ارائه معرفی نامه رسمی، تحویل و رسید دریافت نمایند.
 9. شرکت فناوری اطلاعات ناواکو در رد یا قبول مستندات ارزیابی شده مختار است.
 10.  ملاک امتیازدهی و انتخاب به تشخیص کارشناسان فنی شرکت فناوری اطلاعات ناواکو میباشد و ارسال اسناد از سوی متقاضیان تعهدی برای فناوری اطلاعات ناواکو ایجاد نخواهد کرد.

آگهی مزایده عمومی​

شماره ۱۴۰۱/۰۳

مرتبه دوم

تلفن تماس:

۸۸۳۸۱۱۴۰-۵۵

۴۳۳۹۶۰۰۰

شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

(سهامی خاص)

 1. مزایده گزار: شرکت فناوری اطلاعات ناواکو (سهامی خاص)
 2. موضوع مزایده: فروش یک ساختمان ۶طبقه (۵طبقه روی همکف) و یک واحد آپارتمان واقع در شهر تهران
 3. نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: به میزان ۵% قیمت پایه ملک که لازم است به صورت واریز نقدی به حساب شماره ۴۲۰۰۰۰۰۱۹۵۹۶ به نام شرکت فناوری اطلاعات ناواکو نزد شعبه کریمخان زند تهران کد ۱۲۵۵ قابل واریز از طریق کلیه شعب بانک مسکن باشد.
 4. مبلغ خرید اسناد مزایده: داوطلبان شرکت در مزایده میتوانند با در دست داشتن معرفی‌نامه و واریز مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال (دومیلیون ریال) به ازای هر ملک به حساب شماره ۴۲۰۰۰۰۰۱۹۵۹۶ بانک مسکن شعبه کریمخان زند کد ۱۲۵۵ نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. (متقاضی/متقاضیان نمی‌تواند/نمی‌توانند با یکسری اسناد مزایده، بیش از یک مورد از خرید ملک را تقاضا نماید/نمایند. بدیهی است برای هر مورد میبایست مجددا اسناد جداگانه‌ای خریداری، تکمیل و ارائه گردد.)
 5. محل و زمان دریافت اسناد مزایده: تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو شرقی، نبش خیابان علامه شمالی، جنب بانک گردشگری، پلاک۵۰، شرکت فناوری اطلاعات ناواکو، مدیریت بازرگانی و فروش، از روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ (به غیر از پنجشنبه و ایام تعطیل) میباشد.
 6. آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: تا ساعت ۱۲ روز سه‌شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ می‌باشد.
 7. تاریخ و محل گشایش پاکت‌های “الف” و “ب” و “ج”: رأس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ به نشانی تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو شرقی، نبش خیابان علامه شمالی، جنب بانک گردشگری، پلاک۵۰، شرکت فناوری اطلاعات ناواکو، طبقه۶، سالن جلسات خواهد بود.
 8.  مزایده گزار در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله‌ای تا قبل از مبادله قرارداد/مبایعه نامه مختار میباشد و هزینه درج آگهی مزایده در هر دو مرتبه به عهده برنده مزایده خواهد بود.