مزایدات و مناقصات

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

تأمین و تحویل در محل رول های کاغذ حرارتی پایانه های فروشگاهی

شماره ۱۴۰۲/۰۳

شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

(سهامی خاص)

  1. مناقصه گزار: شرکت فناوری اطلاعات ناواکو (سهامی خاص)
  2. موضوع مناقصه: تأمین و تحویل در محل رول های کاغذ حرارتی پایانه های فروشگاهی
  3. نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (دو میلیارد و پانصد میلیون ریال) که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی صادر شده از سوی یکی از بانک ها یا موسسات اعتباری غیر بانکی(که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی ج.ا.ا هستند) بدون قید و شرط(حداقل ۳ ماهه و قابل تمدید) یا رسید واریز نقدی به حساب شماره ۴۲۰۰۰۰۰۱۹۵۹۶ بانک مسکن شعبه کریمخان زند کد ۱۲۵۵ به نام شرکت فناوری اطلاعات ناواکو.
  4. مبلغ خرید اسناد مناقصه: داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند با در دست داشتن معرفی نامه و واریز مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال (دو میلیون ریال) به حساب شماره ۴۲۰۰۰۰۰۱۹۵۹۶ بانک مسکن شعبه کریمخان زند کد ۱۲۵۵ نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. جهت مکاتبات بعدی درج ایمیل و شماره تماس معتبر شرکت و همچنین اطلاعات تماس نماینده شرکت در معرفی نامه الزامی می باشد.
  5. محل و زمان دریافت اسناد مناقصه: به نشانی تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو شرقی، نبش خیابان علامه طباطبایی شمالی، پلاک ۵۰، شرکت فناوری اطلاعات ناواکو، مدیریت بازرگانی و فروش، شماره تماس ۵۰-۸۸۳۸۱۱۴۰ داخلی ۶۶۱ از روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ (به غیر از پنجشنبه و ایام تعطیل) می­باشد.
  6. محل و مهلت تحویل پیشنهادات: تا ساعت ۱۵ روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ به نشانی تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو شرقی، نبش خیابان علامه طباطبایی شمالی، پلاک ۵۰، شرکت فناوری اطلاعات ناواکو، مدیریت بازرگانی و فروش می باشد.
  7. تاریخ و محل گشایش پاکتهای “الف” و “ب”: رأس ساعت ۰۸:۳۰ روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ به نشانی تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو شرقی، نبش خیابان علامه طباطبایی شمالی، پلاک ۵۰، شرکت فناوری اطلاعات ناواکو، سالن کنفرانس خواهد بود.
  8. مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله ای تا قبل از مبادله قرارداد مختار می­باشد و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.