کارشناس مرکز تماس (Call Center)

  • تعهد به کار
  • خویشتن داری
  • منظم و مسئولیت پذیر
  • در حد نیاز اکسل و …
  • صبور و آرام
  • سن: ۲۰ تا ۲۵
  • جنسیت: مرد
  • حداقل تحصیلات: لیسانس مرتبط / غیر مرتبط