کارشناس مسئول زیرساخت

 • کارشناسی مهندسی برق/مهندسی عمران/مهندسی مکانیک با حداقل ۷ سال سابقه کار
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق/مهندسی عمران/مهندسی مکانیک با حداقل ۵ سال سابقه کار
 • ارائه خدمات پسیو در زیرساخت های برق، شبکه و مخابرات
 • پیگیری بر اجرای برنامه های نگهداری الکتریکی مرکز داده بر اساس فرایند های نگهداری SOP و MOP
 • تکمیل چک لیست های دوره ای سامانه های برق، شبکه و زیر سیستم های مربوطه
 • مستند سازی نتایج حاصل از اجرای برنامه تست و نگهداری
 • ارایه گزارش های متنوع از وضعیت سیستم ها بر اساس ساختار تعیین شده
 • رتبه بندی وظایف فرعی بر اساس اولویت و اهمیت
 • انجام تعمیرات سامانه ها در سطح یک
 • تهیه گزارش از انجام پروژه توسط پیمانکاران
 • تهیه گزارش از بازدید های و بررسی های بعمل آمده از مرکزداده
 • ارائه خدمات پسیو در زیرساخت های برق، شبکه و مخابرات
 • دوره آموزشی CDCA و CDCP
 • network + و A +
 • برق
 • مکانیک
 • فاوا
 • ارائه خدمات پسیو در زیرساخت های برق، شبکه و مخابرات
 • توانایی کار با ابزار و تجهیزات برق و شبکه در عین رعایت نکات ایمنی
 • توانایی نقشه خوانی و تحلیل
 • آشنایی نسبی بر دوره های network + و A +
 • دوره آموزشی CDCA و CDCP
 • آشناییکامل با طراحی سیستم های خنک کننده و عیب یابی آن
 • آشنایی کامل با دیزل ژنراتور
 • نگهداری و اپراتوری آن
 • آشنایی کامل با سیستم اطفاء حریق FM200 و محاسبات آن
 • آشنایی نسبی با سیستم های برق بدون وقفه
 • آشنایی نسبی با تابلوهای توزیع برق کنترلی دیزل ATS
 • آشنایی نسبی با زیرساخت شبکه غیر اکتیو
 • آشنایی با استانداردهای مراکز دادع و مقررات ملی ساختمان
 • تسلط کامل بر اتوکد و مایکروسافت آفیس
 • تهیه گزارش از انجام پروژه توسط پیمانکاران
 • تهیه گزارش از بازدید های و بررسی های بعمل آمده از مرکزداده
 • مستند سازی نتایج حاصل از اجرای برنامه تست و نگهداری
 • تکمیل چک لیست های دوره ای سامانه های برق، شبکه و زیر سیستم های مربوطه
 • آراستگی ظاهر
 • توانایی مدیریت در شرایط بحران
 • پیگیر و مسئولیت پذیر
 • علاقمند و توانا در کار گروهی
 • توانایی کار با ابزار و تجهیزات برق و شبکه در عین رعایت نکات ایمنی
 • توانایی نقشه خوانی و تحلیل
 • آشنایی نسبی بر دوره های network + و A +
 • توانایی کار با ابزار و تجهیزات برق و شبکه در عین رعایت نکات ایمنی
 • توانایی نقشه خوانی و تحلیل
 • آشنایی نسبی بر دوره های network + و A +
 • دوره آموزشی CDCA و CDCP
 • دوره آموزشی CDCA و CDCP
 • network +و A +
 • مسلط به استا های TIA و BICSI
 • شناخت کامل اصول و رویه های پدافند غیر عامل