کارشناس توسعه نوین شعب۱

مسلط به زبان برنامه نویسی

زبان Delphi دلفی

آشنایی با مفاهیم پایگاه داده و دستورات SQL

علاقه و توان یادگیری مفاهیم جدید در زمان کوتاه ‌همراه با تجزیه و تحلیل قوی
روابط عمومی مناسب

روحیه همکاری تیمی
با دقت، پیگیر، مسئولیت پذیر و با نظم کاری بالا

خانم / آقا

محدودیت سنی ندارد