نیروی خدمات و آبدارچی – آقا

۳ سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه

  • آشنایی کامل به امور نظافت و پذیرایی
  • دارای توانایی جسمانی لازم
  • علاقمند به کار
  • مرتب ، منظم و آراسته(نظافت شخصی مهم است)
  • دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
  • دارای روحیه کار تیمی
  • فعال و خلاق در امور کاری و انجام امور نظافت محل کار
  • سن: ۲۵ – ۳۵ سال
  • جنسیت: آقا