کارشناس امنیت شبکه

  • کارشناسی علوم کامپیوتر، مهندسی نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات با حداقل ۳ سال سابقه کار.
  • کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر، مهندسی نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات با حداقل ۱ سال سابقه کار.