شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

جلسه راهبردی مدیران ارشد بانک مسکن و ناواکو

14 شهریور 1402

جلسات راهبردی مدیران شرکت ناواکو با مدیران ارشد بانک مسکن و گروه مالی به‌صورت مستمر در حال برگزاری است تا جهت‌گیری‌ها بیش‌ازپیش هم‌راستا و نقش‌آفرینی ناواکو به جایگاه متناسب با ظرفیت‌های فراوان شرکت ارتقا یابد. به گزارش روابط‌ عمومی شرکت ناواکو، در ادامه جلسات راهبردی مدیران ناواکو با مدیران ارشد گروه مالی مسکن و سایر شرکت‌های مرتبط با پروژه‌ها، رئیس هیئت‌مدیره، مدیرعامل و آقای علیرضا سمیعی عضو اصلی هیئت‌مدیره شرکت ناواکو در نشستی صمیمانه‌ میزبان مدیران ارشد بانک مسکن بودند. این نشست به‌منظور ایجاد هماهنگی و بررسی میزان پیشرفت پروژه‌ها در شرکت فناوری اطلاعات ناواکو با حضور آقایان اصغریان عضو هیئت عامل و معاون امور فناوری اطلاعات و ارتباطات، کاووسی فر سرپرست اداره کل فناوری بانکداری الکترونیک، صالحی رئیس اداره کل فناوری اطلاعات، نجاتی رئیس دایره پیگیری کنترل پروژه و خانم مؤمن طایفه سرپرست اداره کل آمار و اطلاعات بانک مسکن به همراه آقایان مزدک علی مددی مدیرعامل و نایب رئیس، حمید کرد بچه رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا سمیعی عضو اصلی هیئت‌مدیره شرکت ناواکو برگزار شد.