توسعه دهنده سامانه های بانکی

 • تسلط به زبان برنامه نویسیC#
 •  تسلط به ASP.Net در محیط های Web Forms و MVC(آشنایی به .Net core مزیت محسوب می شود)
 •  تسلط به  Web APIو Web Service
 •  تسلط به مفاهیم  Object Oriented Programming
 • آشنایی با الگوهای طراحی و معماری نرم افزار
 • آشنایی با مفاهیم امنیت در کد نویسی
 •  تسلط به مفاهیم پایگاه داده  و برنامه نویسی پایگاه داده اعم از T-SQL و PL/SQL
 •  آشنایی با مفاهیم انباره داده مزیت محسوب می شود
 •  تجربه کار با ابزارهای Source Control نظیر TFS
 • تسلط بر JavaScript  ، jQuery، HTML ، CSS
 • آشنایی با طراحی رابط کاربری و آشنا با انواع آن ( UI و UX )
 •  سابقه کار حداقل ۳ سال 
 •  مسئولیت پذیر و پیگیر در امور محوله
 • دارای تفکر تحلیلی
 • توانایی حل مسئله و تصمیم گیری سریع
 • مشتاق به یادگیری
 • منظم و دقیق
 • دارای روحیه کار تیمی