شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

برگزاری کارگاه آموزشی مانیتورینگ

12 تیر 1402

در راستای انجام تعهدات قرارداد مانیتورینگ تابلوهای برق مرکز داده فردوسی بانک مسکن، جلسه آموزشی با حضور کارشناسان بانک، توسط معاونت فنی و زیرساخت در محل ساختمان سعادت آباد برگزار گردید.

محور اصلی کارگاه آموزشی پیرامون DCIM  (Data Center Infrastructure Management) و کاربرد آن در مانیتورینگ برق سامانه‌های حیاتی وابسته به سرویس های عرضه شده در مرکز داده فردوسی بانک می‌‌باشد.