شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

استقرار سامانه اعتبار اسنادی ریالی

18 خرداد 1398

پس از استقرار سامانه های ارزی و مدیریت رمز در شعب بانک مسکن و در راستای استقرار مرحله­ای محصولات سامانه بانکداری متمرکز بانک مسکن مطابق با برنامه زمانبندی تعیین شده، سامانه اعتبار اسنادی ریالی” پس از طی مراحل تولید، آزمون و تایید صحت عملکرد، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ در محیط اصلی بانک مستقر و آماده بهره برداری گردید. بدین ترتیب، امکان استفاده از این محصول در تمامی شعب بانک مسکن میسر خواهد بود.

 بخشهای دیگری از محصولات سامانه بانکداری متمرکز نیز که در این مرحله از استقرار مورد استفاده قرار گرفته ­اند عبارتند از:  

  • زیرسامانه اطلاعات پایه
  • زیرسامانه حسابداری
  • زیرسامانه اعتبار سنجی
  • زیرسامانه وثایق، دارایی و ارزیابی

همچنین تولید، آزمون و کانورت داده های سایر محصولات سامانه بانکداری متمرکز بانک مسکن جهت استقرار طی مراحل بعدی مطابق با برنامه زمانبندی در حال انجام می باشد.