رویداد سکوی پرتاب روش‌های نوین ساخت‌ و ساز

نخستین رویداد سکوی پرتاب روش‌های نوین ساخت‌ و ساز

رویداد سکوی پرتاب روش‌های نوین ساخت‌ و ساز روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه در سالن حبیبی ...

۸ آبان ۰۰