عوارضی

1391

سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض ETC

پروژه پرداخت الکترونیکی عوارض به ‌عنوان یکی از ارکان مهم حمل‌ونقل هوشمند در سال ۱۳۹۰ از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک ...