محصولات

1391

سامانه جامع مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی یعنی فرآیند بررسی و ایجاد زمینه های مساعد جذب، تربیت، نگهداشت، بهداشت و رشد منابع انسانی، بطوری که ب ...

1394

خدمات پرداخت الکترونیک

شرکت فناوری اطلاعات ناواکو، فعالیت های خود در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک را از سال ۱۳۹۴ با راه اندازی واحد و ارائه خدما ...

1391

سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض ETC

پروژه پرداخت الکترونیکی عوارض به ‌عنوان یکی از ارکان مهم حمل‌ونقل هوشمند در سال ۱۳۹۰ از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک ...

1397

همراه پرداخت (پـَـرنا)

شرکت فناوری اطلاعات ناواکو در سال ۱۳۹۷ اقدام به تولید نرم افزار پرداخت همراه تحت عنوان پرنا نموده است. هدف این نرم افزار ...

1 2