شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

عضو جدید هیات مدیره شرکت ناواکو منصوب شد


آقای مازیار جنگ میری به عنوان عضو هیات مدیره شرکت فناوری اطلاعات ناواکو منصوب و جایگزین آقای اسماعیل ذاکری گردید.

به همین مناسبت جلسه ای جهت تقدیر از آقای ذاکری و معارفه آقای جنگ میری در تاریخ 4 آذر 1396 در دفتر مدیریت شرکت برگزار شد.

در این جلسه که با حضور آقایان رحیمی انارکی عضو هیات مدیره بانک مسکن، مهندس شیردل مدیر فناوری اطلاعات بانک مسکن و رئیس هیات مدیره شرکت ناواکو، دکتر بنائیان، اعضاء هیات مدیره و معاونین شرکت تشکیل یافت، از خدمات آقای ذاکری در دوره حضور در هیات مدیره شرکت با اهدا لوح تقدیر قدردانی به عمل آمد و برای آقای جنگ میری در مسئولیت جدید توفیق آرزو گردید.