شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

گردهمایی مدیران شرکت فناوری اطلاعات ناواکو


گردهمایی مدیرعامل و اعضا هیات مدیره با معاونین و مدیران شرکت فناوری اطلاعات ناواکو در تاریخ 9 مرداد 1396 در محل سالن جلسات شرکت گروه مالی مسکن برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا سه معاونت فنی و پشتیبانی، توسعه نرم افزار و مالی و پشتیبانی به تفکیک هر مدیریت گزارش فعالیت خود را ارائه کردند و به سوالات اعضاء هیات مدیره پاسخ دادند.

در ادامه آقای دکتر بنائیان مدیرعامل شرکت ضمن ابراز تشکر از کلیه زحمات و اقدامات مدیران وکارکنان و خرسندی از برگزاری این جلسه و تاکید بر تداوم آن، ویژگی اینگونه جلسات را انتقال تجربیات بین واحدها و مدیریتهای مختلف شرکت دانست که ضمن آگاهی بخشی منجر به ارتقاء توان مدیریتی می گردد. همچنین آفت این جلسات را ارائه گزارش های صرفا کیفی و بی توجهی به گزارشها و شاخص های کمی و قابل قیاس اعلام کرد که لازم است در آینده در تنظیم گزارش عملکرد به این نکته توجه گردد.

ایشان اعتماد سازی در کارکنان و همچنین بانک مسکن به عنوان کارفرما را از وظایف مهم مدیران برشمرد که در کنار توسعه و افزایش توان فنی منجر به دستیابی به اهداف شرکت می گردد که یکی از نمونه های آن صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه بانک مسکن در حوزه نرم افزار و واگذاری آن به شرکت ناواکو می باشد.

در انتهای جلسه مهندس شیردل رئیس هیات مدیره شرکت نیز ضمن تشکر از کلیه اقدامات انجام شده، بر این نکته تاکید کرد که مهمترین وظیفه و اولویت ناواکو، تحقق برنامه های حوزه فناوری اطلاعات بانک مسکن می باشد، بنابراین مناسب است در جلسات آتی در ارائه گزارش، نحوه تعامل با بانک نیز مطرح و تشریح گردد. وی در ادامه ضمن بیان توصیه هایی در خصوص پروژه های مختلف، خواستار بازنگری در ساختار سازمانی و رویه های شرکت با هدف بهینه سازی و توانمند سازی منابع سازمانی، حفظ و ارتقاء کارکنان و توجه به احترام و عزت ایشان گردید.

گزارش تصویری گردهمایی مدیران شرکت فناوری اطلاعات ناواکو. دانلود فایل