اعضاء هیئت مدیره شرکت فناوری اطلاعات ناواکو


image

ساسان شیردل


تاریخ انتصاب : 1395/02/13


به نمایندگی از : شرکت سرمایه گذاری بانک مسکن


سمت : رئیس هیات مدیره


image

حمید بنائیان


تاریخ انتصاب : 1395/10/01


به نمایندگی از : شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن


سمت : عضو هیات مدیره و مدیرعامل‌


image

غلامرضا هروي


تاریخ انتصاب : 1396/05/02


به نمایندگی از : شرکت گروه مالی بانک مسکن


سمت : عضو هیات مدیره


image

مازیار جنگ میری


تاریخ انتصاب : 1396/09/04


به نمایندگی از : شرکت صنایع آجرماشینی فیروزآباد


سمت : عضو هیات مدیره


image

مرتضی حسینی


تاریخ انتصاب : 1395/06/24


به نمایندگی از : بانک مسکن


سمت : عضو هیات مدیره